Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
3-2000 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ 3 '2000
Зміст

100 РОКІВ ЗДТУ С.Б.Бєліков
Матеріалознавчі дослідження у Запорізькому Державному технічному університеті, підсумки і перспективи
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ Е.І. Цивірко, В.В. Клочихін, О.Г. Коломойцев, В.В. Наумік
Об'ємна та спрямована кристалізація нікелевих жароміцних сплавів
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І.П.Волчок, О.А.Мітяєв
Структуроутворення у висококремністих зносостійких сплавах

В.Я.Грабовський
Структурні перетворення матриць при гарячому пресуванні титанових та сталевих профілів

С.М.Попов
Особливості впливу будови твердих вкраплень на зносостійкість наплавлених гетерогенних сплавів
 
ШУЛЬТЕ Ю.А. - до 90-річчя від дня народження
ТЕОРІЯ В.Ю.Ольшанецький
Теоретичне моделювання структурних станів та законів росту зерен у металевих системах

П.Д. Жеманюк, В.К. Яценко, М.Р.Орлов, О.В.Рубель
Особливості механізму пластичної деформації монокристалів сплаву ЖС6У-ВИ при нормальній та підвищеній температурах
СТАЛЬ В.Г. Міщенко, І.П.Волчок
Резерви підвищення пластичності корозійностійких сталей

Г.А.Бялік
Деякі закономірності формування оксидних та нітридних включень в литих сталях

А.М.Бриков, М.М.Бриков
Вплив термообробки на структуру і зносостійкість високоміцної сталі
 
НАТАПОВ Б.С. - До 90-річчя від дня народження
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ А.С Лавренко
Механічні властивості шаруватого композиційного матеріалу Nb-Ti-Nb, армованого волокнами із вольфраму
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В.С.Попов, С.П.Бережний, І.М.Білоник
Зниження вмісту шкідливих домішок у металі шва при використанні комплексного розкислювача в покритті зварювальних електродів

В.А.Богуслав, Г.В.Пухальська, О.В.Рубель, В.В.Левітін
Особливості деформаційного зміцнення лопаток компресора

В.В.Луньов
Неметалічні включення, структура та механічні властивості литого металу

Г.А.Бялік, В.В.Луньов, Г.В.Пархоменко, В.В.Наумчик
Особливості руйнації економнолегованих литих конструкційних сталей




С.Б.Бєліков, ректор Запорізького державного технічного університету, голова Запорізької науково-координаційної ради Придніпровського наукового центру, доктор технічних наук, професор


Матеріалознавчі дослідження у Запорізькому Державному технічному університеті. Підсумки та перспективи



УДК 669.245:538.911
Е.І. Цивірко, доктор техн. наук, професор В.В. Клочихін, О.Г. Коломойцев* В.В. Наумік, кандидат техн. наук

Запорізький державний технічний університет *ВАТ "Мотор-Січ", Запоріжжя
Об'ємна та спрямована кристалізація нікелевих жароміцних сплавів
Досліджено вплив об'ємної і високошвидкісної спрямованої кристалізації жароміцних нікелевих сплавів ЖС26 і ЖС32 в умовах утрудненої усадки на структуру і властивості пустотілих виливків.

УДК 669.018.25: 621.891
І.П.Волчок, доктор техн. наук, професор О.А.Мітяєв, кандидат техн. наук

Запорізький державний технічний університет
Структуроутворення у висококремністих зносостійких сплавах
Робота присвячена дослідженню структури зносостійких сплавів системи Fe-C-Cr-B-Si. Дослідження, проведені методами мікрорентгеноспектрального, рентгеноструктурного аналізів, якісної і кількісної Оже-спектроскопії, довели, що в сплавах вказаної системи легування зміцнюючими фазами є карбіди М7С3, бориди М2В і силікокарбіди типу SiC. Присутність силікокарбідної зміцнюючої фази сприяло збільшенню абразивної зносостійкості сплавів системи Fe-C-Cr-B-Si.

УДК 621.777.073:620.18
В.Я.Грабовський, кандидат техн. наук
Запорізький державний технічний університет

Структурні перетворення матриць при гарячому пресуванні титанових та сталевих профілів*
Показано, що нанесення на робочу поверхню матриць із штампової сталі шару окису цирконію не захищає їх від суттєвого теплового знеміцнення при гарячому пресуванні профілей із титанових сплавів та легованих сталей. Це обумовлено нагрівом матриць на глибину 0,8-2,5 мм до температур, що перевищують критичну точку Ас1 теплостійких штампових сталей. Загальна глибина знеміцненого поверхневого шару матриць становить більше 4 мм.

_____________________________________________________________________________

УДК 669.26:669.018.25
Попов С.М., кандидат техн. наук
Запорізький державний технічний університет

Особливості впливу будови твердих вкраплень на зносостійкість наплавлених гетерогенних сплавів
Досліджено вплив будови карбідної та боридної фази на зносостійкість наплавлених сплавів. Доведено, що боридна фаза [Fe;Cr;V]B, [Fe;Cr;V]2B при меншій кількості легуючих елементів забезпечує більшу здатність до опору абразивній руйнації. Показано, що за рахунок незначного легування залізно-вуглецево-боро-хромистих сплавів можливе керування процесом кристалізації, яке забезпечує оптимальні співвідношення типу та кількості твердих вкраплень.




Шульте Юрій Августович До 90-річчя від дня народження
17 липня 2000 р. виповнилося 90 років від дня народження відомого вченого металурга-ливарника, члена-кореспондента Національної Академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора, доктора технічних наук ЮРІЯ АВГУСТОВИЧА ШУЛЬТЕ.

УДК 669.24:620.183
В.Ю.Ольшанецький, доктор технічних наук, професор
Запорізький державний технічний університет

Теоретичне моделювання структурних станів та законів росту зерен у металевих системах
Розглянуто моделі зерен з реальним зображенням фронту росту, який враховує наявність різних рушійних та антирушійних термодинамічних сил, включаючи і гальмівні сили, що пов'язані з присутністю дисперсних включень вторинної фази. Наведено рівняння та їх розв'язання у вигляді законів росту експоненціального або степеневого типу.

УДК 620.186.2/5
Жеманюк П.Д., кандидат техн. наук Яценко В.К.*, доктор техн. наук Орлов М.Р., кандидат техн. наук Рубель О.В.*, аспірант
ВАТ "Мотор Січ", Запоріжжя *Запорізький державний технічний університет

Особливості механізму пластичної деформації монокристалів сплаву ЖС6У-ВИ при нормальній та підвищеній температурах
Виконано рентгеноструктурні дослідження механізму пластичної деформації монокристалів сплаву ЖС6У-ВИ. Показано, що при нормальній температурі в ковзанні бере участь тільки система {111}<011>. При підвищеній температурі спостерігається множинне ковзання. Можливість активації різних систем ковзання визначається величиною напруження зсуву, приведеного до цієї системи. Розроблено параметричні моделі тривалої міцності. Найкращу відповідність розрахункових даних експериментальним продемонструвала модель, що враховує ковзання у двох системах {111}<011> і {111}<112>.

УДК 669.14.018.8
В.Г. Міщенко, кандидат техн. наук І П Волчок, доктор техн. наук, професор
Запорізький державний технічний університет

Резерви підвищення пластичності корозійностійких сталей
Розглянуто вплив проміжної термічної та деформаційно-термічної обробок на структуроутворення і механічні властивості гарячекатаного металулистових мартенситно-феритних корозійностійких сталей.

УДК 621.745.365:669.245
Г.А.Бялік, кандидат техн. наук
Запорізький державний технічний університет

Деякі закономірності формування оксидних та нітридних включень в литих сталях
Досліджено особливості формування оксидних та нітридних включень в литих сталях. Доведено, що утворення цих включень в литій сталі є наскрізним комплексним процесом, який складається з декількох періодів, що послідовно реалізуються у рідкому металі, у двофазній зоні і у твердій сталі. При цьому кожний попередній період певним чином впливає на утворення включень у наступному періоді.

УДК 669.14.018
А.М.Бриков М.М.Бриков, кандидат техн. наук
Запорізький державний технічний університет

Вплив термообробки на структуру і зносостійкість високоміцної сталі
Показано вплив термообробки на структуру, механічні властивості і зносостійкість нової перспективної високоміцної сталі ДИ74-Ш.




Натапов Борис Соломонович До 90-річчя від дня народження
У вересні цього року виповнюється 90 років від дня народження відомого українсь-кого вченого, засновника кафедри "Металознавство та термічна обробка металів" (тепер "Фізичне матеріалознавство") доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча ви-щої школи НАТАПОВА БОРИСА СОЛОМОНОВИЧА, якого вже кілька років немає з нами і якого ми, його учні, згадуємо із вдячністю і великою повагою.

УДК 620.1-419.8:620.17
А.С Лавренко, кандидат техн. наук
Запорізький державний технічний університет

Механічні властивості шаруватого композиційного матеріалу Nb-Ti-Nb, армованого волокнами із вольфраму
Досліджено вплив армування на характеристики міцності шаруватого ніобій-титанового композиційного матеріалу. Показано, що високотемпературні дії призводять до зниження показників міцності і пластичності волокнистого металокомпозиту внаслідок дифузійної взаємодії між його компонентами.

УДК 621.791.042.002.637
Попов В.С., доктор техн. наук Бережний С.П. Білоник І.М., кандидат техн. наук
Запорізький державний технічний університет

Зниження вмісту шкідливих домішок у металі шва при використанні комплексного розкислювача в покритті зварювальних електродів
Досліджено вплив феротитану та комплексного феросплаву електрошлакової виплавки в покритті електродів фтористокальцієвого типу УОНИ 13/55 на механічні властивості, наявність неметалічних включень та домішок в наплавленому металі.

УДК 669.15-194:539.3/.4
Богуслаєв В.А., доктор технічних наук Пухальська Г.В.* Рубель О.В.* Левітін В.В.*
ВАТ "Мотор Січ", Запоріжжя *Державний технічний університет, Запоріжжя

Особливості деформаційного зміцнення лопаток компресора
Досліджено вплив технологічних варіантів фінішної обробки лопаток на рівень залишкових напружень, порога втомлюваності, ударним навантаженням.

УДК 669.141.246:620.192
В.В.Луньов, доктор технічних наук, професор
Запорізький державний технічний університет

Неметалеві включення, структура та механічні властивості литого металу
В статті викладено результати досліджень впливу кількості, типу та топографії неметалевих включень та структури металевої матриці на комплекс механічних властивостей литих сталей. Встановлено, що неметалеві включення, в значній мірі сульфіди, негативно впливають на показники пластичності та в'язкості феритних, аустенітних та ферито-перлітних сталей. Вплив цих включень на показники пластичності сталей з перлітною структурою значно менший. Рівень міцності сталей визначається структурою металічної матриці та ступінню легованості фериту або аустеніту залежно від структури литої сталі, а також ступінню дисперсності структурних складових металічної матриці.

УДК 669.14.018.29.004.65
Бялік Г.А., кандидат техн. наук Луньов В.В., доктор техн. наук, професор Пархоменко А.В., кандидат техн. наук Наумик В.В., кандидат техн. наук
Запорізький державний технічний університет

Особливості руйнації економнолегованих литих конструкційних сталей
Розглянуто механізм руйнування металу поблизу неметалевих вкраплень. Як критерій оцінки в'язкості руйнування конструкційних сталей запропоновано використання локального коефіцієнту концентрації напружень, що залежить від товщини зони локальної пластичної деформації.

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine
 

 
 

http://www.prostodveri.com.ua/ двери купить киев входные двери металлические купить. | Найприбутковіший бізнес 2015 нові ідеї бізнес. | Смотрите подробности нижнее женское белье на нашем сайте.