Конкурс 2020 PDF PrintНаціональна академія наук України
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів

Оголошує конкурс на заміщення наукових посад

Національна академія наук України
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів

Оголошує конкурс на заміщення наукових посад:
1.Перелік посад:
1.а.Науковий співробітник відділу безперервного лиття та деформаційних процесів.
1.б.Провідний науковий співробітник відділу концентрованих енергетичних впливів.

2.Вимоги до учасників конкурсу:
2.а.Науковий співробітник:
-особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидат наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

2.б.Провідний науковий співробітник:
-доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї, у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

3.Перелік необхідних документів, що подаються до участі в конкурсі.
3.1.Письмова заява на ім”я керівника про участь у конкурсі;
3.2.Копія документа, що засвідчує особу;
3.3.Заповнена особова картка встановленого зразка;
3.4.Автобіографія;
3.5.Копія трудової книжки;
3.6.Копія документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військовий квиток;
3.7.Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних або іноземних рецензованих фахових виданнях;
3.8.Письмова згода на обробку персональних даних.
4.Строк прийняття документів з 02 грудня 2020 р. по 02 січня 2021 р..
Документи надані після закінчення встановленого строку конкурсу, повертаються без розгляду.
5.Адреса прийняття документів: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 34/1, кім. 310 (головного корпусу).

Особа, уповноважена для надання роз”яснень щодо проведення конкурсу:
Ляшенко Галина Іванівна – тел. (044)-424-04-50, 067-501-73-58.
< Prev   Next >

 
 
Language
EnglishRussianUkraine