Термічний аналізатор «NETZSCH» STA 449 F1 Jupiter Перегляд PDF Версія для друку


Синхронний термічний аналіз (СТА) поєднує методи диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) і термогравіметрії (ТГ) в одному досліджені.
За допомогою СТА проводяться одночасні вимірювання теплових ефектів та зміни маси зразку за повністю ідентичних умов.
Сфери застосування СТА –
метали, сплави, композиційні матеріали, пластики, гума, волокна, покриття, кераміка, скло, будівельні матеріали, ліки, харчові продукти і тому подібне.

Центр колективного користування науковими приладами

Основні положення роботи Центру колективного користування науковими приладами –
«Центр термічного аналізу»

Центр синхронного термічного аналізу (далі – Центр) створений на базі Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України з метою найбільш раціонального використання унікального та коштовного сучасного синхронного термічного аналізатора STA 449 F1 Jupiter фірми «NETZSCH» Німеччина.
Синхронний термічний аналіз (СТА) поєднує методи диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) і термогравіметрії (ТГ) в одному досліджені. За допомогою СТА проводяться одночасні вимірювання теплових ефектів та зміни маси зразку за повністю ідентичних умов. Сфери застосування СТА – метали, сплави, композиційні матеріали, пластики, гума, волокна, покриття, кераміка, скло, будівельні матеріали, ліки, харчові продукти і тому подібне.

Технічні характеристики термоаналізатора STA 449 F1 Jupiter:
- температурний діапазон, ºС – 20…1500;
- швидкість нагрівання та охолодження, К/хв – 0.01…50;
- діапазон зважування, мг – 0.0001…5000;
- газове середовище – інертне, окислювальне, відновне статичне або динамічна;
- точність вимірювання температури, % – +/- 0.25, але не більше 1.5 К;
- відтворюваність вимірювання температури на металевих зразках, К – +/- 0.3;
- шум ДСК сигналу, мкВ – 0.05;
- чутливість ДСК, мкВ/мВт – 0.4…15 (в залежності від сенсору);
- діапазон вимірювання ентальній, Дж/г – 1…30000;
- точність вимірювання ентальпій, % – +/- 3.

Обмеження на проведення досліджень:
1. Не можуть бути досліджені хімічно активні речовини, які можуть призвести до пошкодження приладу. До таких речовин також відносяться сплави на основі магнію, цинку та інших металів, які помітно випаровуються в вакуумі та інертній атмосфері;
2. В разі проведення експериментів з рідкими металами та сплавами необхідно враховувати їх можливу взаємодію з матеріалом тигля;
3. Постійне використання в роботі дорогих витратних матеріалів – високочистих газів, тиглів, стандартних зразків.

Відповідно до положення організації роботи Центру колективного користування, які викладені в Розпорядженні Президії НАН України № 322 від 28.04.2004 р. «Центр синхроного термічного аналізу» ФТІМС НАН України може гарантувати безкоштовне обслуговування інших організацій НАН України тільки при наявності витратних матеріалів, які включені в поставку приладу. Порядок надання послуг (згідно з Розпорядженням Президії НАН України № 322 від 28.04.2004 р.):
1. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні Центру (далі - Замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання Центру.
2. Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України за поданням директора ФТІМС НАН України затверджує загальний розподіл між Замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.
3. Директор ФТІМС НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України,
визначає графік роботи Центру, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів Центру.
4. При плануванні часу роботи Центру слід виходити з такого розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб ФТМС НАН України, 3 години надається безкоштовно для Замовників - інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. Використання часу роботи наукового обладнання реєструється в робочих журналах.
5. Платні послуги з використання наукового обладнання Центру для потреб інших замовників надаються на договірних засадах згідно з чинним законодавством України.


Контактні телефони:
+3 (8044) 452-97-36 Шуміхін Володимир Сергійович,
+3 (8044) 424-10-65 Щерецький Олександр Анатолійович

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine
На сайті:
134 гостей